Har du en rackarunge?


Föräldrakooperativet Rackarungen är en liten trivsam förskola på Rackarberget med ​plats för 18 barn i åldrarna ett till fem år.

Läs mer

Rackarungen drivs som ett föräldrakooperativ där föräldrarna är engagerade och delaktiga förskolans verksamhet. I kommunens utvärderingar får Rackarungen alltid mycket bra resultat. Vi får mycket hög nöjdhet i samtliga kategorier i den årliga föräldraenkäten. Till några av våra många kvalitéer hör att vi är en liten förskola med få familjer där alla känner varandra och alla har god inblick i verksamheten. Hos oss arbetar två förskollärare, Lotten och Marit, och två barnskötare, Carina och Helène. Stämningen på förskolan mellan barn, personal och föräldrar är mycket bra. Personaltätheten är hög och personalen är mycket kompetent.

Natur, skapande och musik fokuseras på i olika temaarbeten, som löper över längre eller kortare perioder och gymnastik finns också med på schemat. Varje dag läggs stor vikt vid utomhusaktiviteter av olika slag. Två förmiddagar i veckan tar personalen med barnen på utflykter, vanligtvis till skogen eller till något av de grönområden som finns i förskolans närmiljö.

Kontakta oss


Om du har några frågor om vår verksamhet eller behöver komma i kontakt med någon av oss går det bra att skriva mail eller ringa oss under förskolans öppettider.

073-021 56 12

Föräldrakooperativet Rackarungen Rackarbergsgatan 108, 752 32 Uppsala