Har du en rackarunge?


Föräldrakooperativet Rackarungen är en liten trivsam förskola på Rackarberget med ​plats för 17 barn i åldrarna ett till fem år.

Läs mer

I kommunens utvärderingar får Rackarungen alltid mycket bra resultat. Vi får mycket hög nöjdhet i samtliga kategorier i den årliga föräldraenkäten. Till några av våra många kvalitéer hör att vi är en liten förskola med få familjer där alla känner varandra och alla har god inblick i verksamheten. Stämningen på förskolan mellan barn, personal och föräldrar är mycket bra. Personaltätheten är hög och personalen är mycket kompetent.

Natur, skapande och musik fokuseras på i olika temaarbeten, som löper över längre eller kortare perioder och gymnastik finns också med på schemat. Varje dag läggs stor vikt vid utomhusaktiviteter av olika slag. Två förmiddagar i veckan tar personalen med barnen på utflykter, vanligtvis till skogen eller till något av de grönområden som finns i förskolans närmiljö.

Kontakta oss


Om du har några frågor om vår verksamhet eller behöver komma i kontakt med någon av oss går det bra att skriva mail eller ringa oss under förskolans öppettider.

018-501951

Föräldrakooperativet Rackarungen Rackarbergsgatan 108, 752 32 Uppsala